miljøbillede

IKKE SÅ MEGET SNAK, HVAD GØR CENTRET EGENTLIG FOR MILJØET?
Måske tænker du ikke over, hvor meget lys der egentlig brænder, og hvor meget ventilation der skal til, for at du får en rigtig god og behagelig oplevelse, når du er ude at shoppe og hygge dig i Rosengårdcentret. Men det kræver rigtig meget energi.

I Rosengårdcentret bliver der sat ind både på varme-, el-, vand-, sol- og affaldsfronten.

DER VAR ENGANG…
Den energirigtige tankegang og miljøtiltagene i Rosengårdcentret begyndte allerede at tage form for 20 år siden. De første energispareplaner blev ført ud i livet ved at omlægge fjernvarmen i centret, så varmen blev udnyttet bedre. Man fik anlagt et såkaldt shunt-anlæg, som kan regulere temperaturen så godt, at der følger besparelser med. Når det gælder forbruget af vand i centret, giver to nylige tiltag også gode energigevinster: Kundetoiletterne er blevet udskiftet til energiskyl. Et træk i snoren koster derfor nu kun to liter vand, hvor der tidligere blev skyllet syv liter afsted.  Det betyder, at der spares 15 procent ren energi – nemlig på at cirkulere det varme vand fra centralt hold og på det varmetab, der følger af dette.

SPARER NU MASSIVT PÅ EL
En af de helt store energislugere i Rosengårdcentret er de mange ventilationsanlæg, der gør turen til en rar, veltempereret oplevelse. Målt i kilowatt-timer bruger centret normalt 2,2 millioner kWh om året. Det svarer til årsforbruget i rundt regnet 450 familier. Men ved i årene 2003-2006 at have implementeret det, der hedder frekvensomformere, kan ventilatorernes omdrejningstal løbende tilpasses køle- og friskluftbehovet inde i centret. Sådan spares, hvad der svarer til de 120 familiers årsforbrug.

MERE BÆREDYGTIGHED FREMOVER
Og når man taler om solen, er det værd at nævne, at de skraldespande, du møder ved indgangene, er drevet af solceller, når de kværner og komprimerer affaldet. Affaldssortering er naturligvis også en central del af centrets politik. De enkelte butikker afleverer og sorterer deres affald i brændbart organisk, plastic, pap, metal og flasker. I forbindelse med planlægningen af ny- og ombygninger vil centret også hver gang vurdere, om der kan indføres alternative, bæredygtige energikilder.