PARKERING
Vi har 3000 gratis p-pladser, så der er altid plads til én til. Du behøver ikke tænke på betaling eller bekymre dig om p-vagter – for dem har vi nemlig ingen af.
Der er p-pladser ved alle indgange til centret og du kan hurtigt finde en ledig plads ved at følge p-skiltene – Vil du gerne tørskoet i centret, så har vi en lys og venlig p-kælder med 70 pladser ved Lilla Indgang E, samt 106 pladser under føtex ved Blå Indgang L.
Ved Indgang F findes en tunnel for fodgængere, cyklister og biler, der fører en sikkert under Gørtlervej og direkte til stort parkeringsområde.

LADERE TIL EL-BILER
Du finder ladestandere til din el-bil to steder på centrets parkeringsareal, nemlig i Blå P-kælder og i Lilla P-kælder.
Kig efter den grønne væg med teksten ‘El-station’. Pladserne ved ladestationerne er forbeholdt el-biler og laderne er på 22 kW.

FIND RUNDT
Når du besøger centret, kan du med fordel benytte vore elektroniske Infostandere og vejvisere. De viser dig lige hen til din favoritbutik!

HANDICAP FACILITETER
Det er nemt for kørestolsbrugere og gangbesværede at færdes i centret. Der findes handicapparkering ved alle indgange og brede indgangsdøre uden trin ved siden af indgangskarussellerne.
Gennem parkeringskælderne ved Indgang F og ved føtex, er der adgang via elevator, ligesom der er elevator til vores toiletfaciliteter under Torvet.
Ved henvendelse i Informationen på Torvet kan du gratis låne en kørestol.

ELEVATORER OG RULLEFORTORVE
Gennem parkeringskælderen ved Lilla Indgang F er der adgang via elevator, ligesom der er elevator til vores toiletfaciliteter under Torvet. Der er desuden rullefortove ved Lilla Indgang E samt tunnel udendørs.

FAMILIERUM / BABYLOUNGE
Du finder vores flotte puslerum under Torvet, og der er adgang både via trappe og elevator.
Loungen er indrettet med bløde møbler og gode puslefaciliteter og mikroovn, så du kan hygge dig med børnene eller andre småbørnsforældre, mens du pusler om de små. Der er tv med tegnefilm så storesøster eller -bror også kan være med.

SHOPPING I RØGFRIE OMGIVELSER
Rosengårdcentret inviterer til samvær og oplevelser uden røg* – derfor er hele centret, inklusiv alle caféer og restauranter, røgfrie.
*For rygning af elektroniske cigaretter i Rosengårdcentret gælder samme regler som for almindelige cigaretter.  Det kan være svært, både for gæster og centrets personale, at skelne mellem almindelige og elektroniske cigaretter og for at undgå uheldige situationer,  hvor gæster, der benytter sig af elektroniske cigaretter, fejlagtigt bliver beskyldt for at overtræde centrets rygepolitik, har vi valgt denne løsning.

DYR I CENTRET
Dyr må ikke medtages i centret, undtaget er førerhunde og servicehunde samt små hunde, som skal bæres på armen.

HJERTESTARTERE
Vi skal passe godt på os selv og hinanden, og for at du kan føle dig ekstra tryg har vi også defilibratorer (hjertestartere) i Rosengårdcentret.
Den ene befinder sig i Informationen på Torvet– og, den anden er placeret hos Føtex i Blå Gade, Indgang H eller indgang L.

TRYGHED / SIKKERHED

Vores kunder oplever centret som et trygt og rart sted at handle både alene og sammen med familien.
Vi prioriterer sikkerheden i centret for alle vores kunder meget højt. Derfor har vi vagter i og omkring centret, der sørger for ro, orden og sikkerhed.
Du er altid velkommen til at kontakte dem, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.
Du kan også få fat i vagterne via Informationen på Torvet.

IKKE SÅ MEGET SNAK, HVAD GØR CENTRET EGENTLIG FOR MILJØET?
Måske tænker du ikke over, hvor meget lys der egentlig brænder, og hvor meget ventilation der skal til, for at du får en rigtig god og behagelig oplevelse, når du er ude at shoppe og hygge dig i Rosengårdcentret. Men det kræver rigtig meget energi.

I Rosengårdcentret bliver der sat ind både på varme-, el-, vand-, sol- og affaldsfronten.

DER VAR ENGANG…
Den energirigtige tankegang og miljøtiltagene i Rosengårdcentret begyndte allerede at tage form for 20 år siden. De første energispareplaner blev ført ud i livet ved at omlægge fjernvarmen i centret, så varmen blev udnyttet bedre. Man fik anlagt et såkaldt shunt-anlæg, som kan regulere temperaturen så godt, at der følger besparelser med. Når det gælder forbruget af vand i centret, giver to nylige tiltag også gode energigevinster: Kundetoiletterne er blevet udskiftet til energiskyl. Et træk i snoren koster derfor nu kun to liter vand, hvor der tidligere blev skyllet syv liter afsted.  Det betyder, at der spares 15 procent ren energi – nemlig på at cirkulere det varme vand fra centralt hold og på det varmetab, der følger af dette.

SPARER NU MASSIVT PÅ EL
En af de helt store energislugere i Rosengårdcentret er de mange ventilationsanlæg, der gør turen til en rar, veltempereret oplevelse. Målt i kilowatt-timer bruger centret normalt 2,2 millioner kWh om året. Det svarer til årsforbruget i rundt regnet 450 familier. Men ved i årene 2003-2006 at have implementeret det, der hedder frekvensomformere, kan ventilatorernes omdrejningstal løbende tilpasses køle- og friskluftbehovet inde i centret. Sådan spares, hvad der svarer til de 120 familiers årsforbrug.

MERE BÆREDYGTIGHED FREMOVER
Affaldssortering er naturligvis også en central del af centrets politik. De enkelte butikker afleverer og sorterer deres affald i brændbart organisk, plastic, pap, metal og flasker. I forbindelse med planlægningen af ny- og ombygninger vil centret også hver gang vurdere, om der kan indføres alternative, bæredygtige energikilder.