Kundekort med kredit

Få handlefrihed med et kundekort...

Med en Rosenkonto kan du forkæle dig selv i alle centrets butikker. Kortet kan du bestille enten her på siden eller ved henvendelse i Informationen på Store Torv.

Kort fortalt - nemt og hurtigt

 • Ingen oprettelsesgebyrer - 0 kr.
 • Gratis månedlig betalingsservice oversigt
 • Gratis servicetelefon
 • PIN-kode der beskytter mod misbrug
 • Få handlefrihed med dit kundekort

Du kan vælge mellem 2 varianter: 

Rentefri konto:

 • Månedskonto
 • Rentefri op til 55 dage
 • Kassekredit på mellem 5.000 og 30.000 kr.
 • Skyldig saldo betales fuldt ud inden den 1. i efterfølgende måned. 

Konto med fast betaling hver måned:

 • Kassekredit på mellem 5.000 og 30.000 kr.
 • Rente på 1,50% pr. måned
 • Fast månedlig ydelse
 
Kreditramme                    Minimumsydelse
5.000 kr.                            150 kr.
10.000 kr.                          275 kr.
20.000 kr.                          550 kr.
30.000 kr.                          825 kr.
 
Ansøg om kontokort her
 
RENTEFRI KONTO - Standardomkostningsinformation                                            
Udnyttelsesgrad                               100 %              50 %               25 %
Kreditramme                                    5.000 kr.          5.000 kr.          5.000 kr.
Kreditbeløb                                      5.000 kr.          2.500 kr.          1.250 kr.
Løbetid                                            12 mdr.            12 mdr.           12 mdr.
Oprettelsesgebyr                              0 kr.                0 kr.                0 kr.
Månedsgebyr                                   20 kr.              20 kr.               20 kr.
Årlig variabel debitorrente                  0,00 %            0,00 %             0,00 %
ÅOP                                                5,0 %             10,1 %             21,0 %
Samlede kreditomkostninger             240 kr              240 kr             240 kr.
Samlede beløb betales                     5.240 kr.          2.740 kr          1.490 kr
Afdragsform                                                           Stående kredit
Sikkerhed                                                              Ingen                                            
Der forudsættes betaling via BS
 
 
KUNDEKORT MED FAST YDELSE - Standardomkostningsinformation                      
Udnyttelsesgrad                               100 %              50 %               25 %
Kreditramme                                    5.000 kr.          5.000 kr.          5.000 kr.
Kreditbeløb                                      5.000 kr.          2.500 kr.          1.250 kr.
Løbetid                                            12 mdr.            12 mdr.           12 mdr.
Oprettelsesgebyr                              0 kr.                0 kr.                0 kr.
Månedsgebyr                                   20 kr.              20 kr.               20 kr.
Årlig variabel debitorrente                  19,56 %          19,56 %           19,56 %
ÅOP                                                5,0 %             10,1 %             21,0 %
Samlede kreditomkostninger             1.140 kr.          690 kr.            465 kr.
Samlede beløb betales                     6.140 kr.          3.190 kr          1.715 kr
Afdragsform                                                           Stående kredit
Sikkerhed                                                              Ingen                                             
Der forudsættes betaling via BS  


OMKOSTNINGER, GEBYRER, RENTER M.V. PR. 1. OKTOBER 2013
 • Oprettelsesgbyr 0 kr.
 • Renten 1,150 % pr. mdr. svarende til en variabel årlig debitorrente på 19,56 %
 • Månedsgebyr på 20 kr. (kun når der er betaling på kontoen)
 • Tilbagebetaling sker via BS. SÅfremt SPARXPRES er nødsaget til at udsende girokort opkræves et gebyr på 25 kr. pr. stk.
 • Gebyr for aftaleændring 100 kr. Gebyr for aftaleændring, som kræver udfærdigelse af nye dokumenter 400 kr.
 • Gebyr for rykkerskrivelse 100 kr.
 • Gebyr for udfærdigelse af nyt kort og PIN-kode 100 kr.
 • Bevilling af kreditramme kræver positiv kreditvurdering
Overholder kontohaver ikke aftalen, kan SPARXPRES forlange betaling for eventuelle ekstraomkostninger i forbindelse med administratione af kontoen - herunder eventuelle inkassoomkostninger. Morarenter og gebyrer hæves på kreditten og tillægges dermed kontoens restgæld. Morarenten pr. mdr. er 0,42 % svarende til en årlig variabel debitorrente på 5,16 %.
 
FORTRYDELSESRET
Du har ret til at fortryde kreditaftalen inden for 14 kalenderdage fra den dag keditten stilles til disposition. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har indgået aftalen med SPARXPRES, f.eks. underskrevet en kontrakt. Det gælder dog kun, hvis du samtidigt på skrift har modtaget oplysninger om aftalevilkår, fortrydelsesretten og om produktet efter forbrugeraftalelovens regler. Hvis ikke du har modtaget disse oplysninger, så løber fortrydelsesretten fra den dag, hvor du modtager disse oplysninger. Hvis du har indgået en aftale d. 1. og har modtaget oplysningerne på skrift samme dag - så kan du fortryde til og med d. 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftens dag, kan du vente til den efterfølgende hverdag.
Ønsker du at benytte din ret til at fortryde, skal du ringe eller skrive til SPARXPRES inden fristen udløber. Du skal endvidere tilbagebetale kapitalen uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter, at du har givet besked om udøvelsen af fortrydelsesretten. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten, og kun i dette ene tilfælde, skal du dog ikke tilbagebetale rente. Når fortrydelsesfristen er udløbet, bortfalder fortrydelsesretten automatisk, og du kan opsige aftalen med SPARXPRES enten i henhold til aftalevilkårene for det enkelte produkt eller i overensstemmelse med disse forretningsbetingelser. Du finder forretningsbetingelserne på www.sparxpres.dk/forretningsbetingelser
 
KLAGER
Hvis du ønsker at klage over SPARXPRES, skal du indledningsvis kontakte SPARXPRES. Hvis du fortsat er uening i SPARXPRES' behandling af henvendelsen eller resultatet heraf, kan du kontakte Spar Nord Banks klageansvarlige. Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvalige direkte. Oplysninger om Spar Nord Banks klageansvarlige finder du op www.sparnord.dk. Du kan skrive en mail til den klageansvarlige eller sende klagen til:
Spar Nord Bank A/S, Skelagervej 15, 9000 Aalborg.
 
LOVVALG
I tilfælde af retssager mellem SPARXPRES og kunden skal dansk ret anvendes.
 
YDERLIGERE INFORMATION
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte SPARXPRES på tlf. 96 16 13 00 eller på mail sparxpres@sparnord.dk