FÅ HANDLEFRIHED MED ET KUNDEKORT…

Med en Rosenkonto kan du forkæle dig selv i næsten alle centrets butikker. Kortet kan du bestille enten her på siden eller ved henvendelse i Informationen på Torvet.

Kort fortalt – nemt og hurtigt

 • Nemt og hurtigt
 • Ingen oprettelsesgebyrer
 • Gratis månedlig betalingsservice-oversigt
 • Gratis servicetelefon
 • PIN-kode, der beskytter mod misbrug.
 • Udbydes i samarbejde med SPARXPRES

Du kan vælge mellem 2 varianter:

Rentefri konto:

 • Månedskonto
 • Rentefri op til 55 dage
 • Kassekredit på mellem 5.000 og 30.000 kr.
 • Skyldig saldo betales fuldt ud inden den 1. i efterfølgende måned.

 

Konto med fast betaling hver måned:

 • Kassekredit på mellem 5.000 og 30.000 kr.
 • Rente på 1,50% pr. måned
 • Fast månedlig ydelse

OMKOSTNINGER, GEBYRER, RENTER M.V. PR. 1. APRIL 2014

 • Oprettelsesgebyr 0 kr.
 • Renten 0,0% pr. mdr. svarende til en variabel årlig debitorrente på 0,0%
 • Skyldig saldo betales fuldt ud den 1. i efterfølgende måned
 • Månedsgebyr på 20 kr. (kun når der er betaling på kontoen)
 • Tilbagebetaling sker via BS. Såfremt SPARXPRES er nødsaget til at udsendegirokort opkræves et gebyr på 25 kr. pr. stk.
 • Gebyr for aftaleændring 100 kr. Gebyr for aftaleændring, som kræver udfærdigelse af nye dokumenter 400 kr.
 • Gebyr for rykkerskrivelse 100 kr.
 • Gebyr for udfærdigelse af nyt kort og PIN-kode 100 kr.
 • Bevilling af kreditramme kræver positiv kreditvurdering

Kreditramme               Minimumsydelse
5.000 kr.                            150 kr.
10.000 kr.                          275 kr.
20.000 kr.                          550 kr.
30.000 kr.                          825 kr.

Ansøg om kontokort her

Overholder kontohaver ikke aftalen, kan SPARXPRES forlange betaling for eventuelle ekstraomkostninger i forbindelse med administration af kontoen – herunder eventuelle inkassoomkostninger. Morarenter og gebyrer hæves på kreditten og tillægges dermed kontoens restgæld. Morarenten pr. mdr. er 0,42% svarende til en årlig variabel debitorrente på 5,16%.

Oplysninger om renteberegning, rentesatser og gebyrer fås ved henvendelse til SPARXPRES.

De anførte gebyrer kan til enhver tid ændres af SPARXPRES.

Hvis du ønsker at klage over SPARXPRES, skal du indledningsvis kontakte SPARXPRES. Hvis du fortsat er uenig i SPARXPRES’ behandling af henvendelsen eller resultatet heraf, kan du kontakte Spar Nord Banks klageansvarlige.

Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte. Oplysninger om Spar Nord Banks klageansvarlige finder du på www.sparnord.dk. Du kan skrive en mail til den klageansvarlige eller sende klagen til: Spar Nord Bank A/S, Skelagervej 15, 9000 Aalborg.

Såfremt henvendelsen ikke ført til en løsning af klagen kan du indbringe klagen for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, Postboks 9029, 1022 København K, tlf. 3543 6333, eller via www.pengeinstitutankenaevnet.dk og/eller Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 4171 5000, eller via www.forbrug.dk

Du har ret til at fortryde kreditaftalen inden for 14 kalenderdage fra den dag kreditten stilles til disposition. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har indgået aftalen med SPARXPRES, f. eks. underskrevet en kontrakt. Det gælder dog kun, hvis du samtidigt på skrift har modtaget oplysninger om aftalevilkår, fortrydelsesretten og om produktet efter forbrugeraftalelovens regler. Hvis ikke du har modtaget disse oplysninger, så løber fortrydelsesretten fra den dag, hvor du modtager disse oplysninger. Hvis du har indgået aftalen den 1. og har modtaget oplysningerne på skrift samme dag – så kan du fortryde til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Ønsker du at benytte din ret til at fortryde, skal du ringe eller skrive til SPARXPRES inden fristen udløber. Du skal endvidere tilbagebetale kapitalen uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter, at du har givet besked om udøvelsen af fortrydelsesretten. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten, og kun i dette ene tilfælde, skal du dog ikke tilbagebetale rente. Når fortrydelsesfristen er udløbet, bortfalder fortrydelsesretten automatisk, og du kan opsige aftalen med SPARXPRES enten i henhold til aftalevilkårene for det enkelte produkt eller i overensstemmelse med disse forretningsbetingelser. Du finder forretningsbetingelserne på www.sparxpres.dk/forretningsbetingelser.

I tilfælde af retssager mellem SPARXPRES og kunden skal dansk ret anvendes.

YDERLIGERE INFORMATION

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte tlf. 9616 1300 eller på mail sparxpres@sparnord.dk.

Se standardprisinformation – klik her

Se betingelserne for anvendelse af PrivatKundeKort – Klik her

Se almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter – Klik her